Produkter – Det kompletta sortimentet!


Det är inte utan anledning som vi kallar oss den kompletta sågleverantören. Vi arbetar tillsammans med många av marknadens bästa leverantörer. Allt från justersåg till kompletta anläggningar.

Förutom de agenturer vi representerar i Sverige har vi ett bra samarbete med många svenska leverantörer. Det gäller t.ex. vid mekanisering före och efter såg.