GreCon fingerskarvar

GreCon fingerskarvar är sedan många år den ledande tillverkaren av fingerskarvmaskiner.

Fingerskarvning sker i två utförande:

Kortskarv: Ingångslängder mellan 150-1000 mm. För att ta tillvara restbitar eller för att få fram kvistfria ämnen. Ämnena fräses paketvis vartefter lim förs på och de pressas samman. Normalt arbetar man med vertikal sinkprofil.  men vid ex. möbelämnen där man ej vill ha synliga skarvar så kan profilen även fräsas horisontellt. Takttal upp till 200 bitar/min. GreCon har olika modeller för kortskarvning.

Långskarvning: Ingångslängder 900-6000 mm. Används för Konstruktionsvirke i grova dimensioner. För de stora dimensionerna 160×300 mm används kompaktskarv. Dessa finns i två utförande som klarar 5,5 respektive 10 takter/min. För klenare dimensioner som limträlameller och liknande används paketfräsmaskiner med takttal upp till 40 takter/min.