Dimter Optimeringskapar

Dimter ingår i Weinig koncernen och de är den ledande leverantören inom Optimeringskapar. Sågarna går att få med påskjutande eller genomgående matning. Allt efter kundens behov.
Maskinerna utrustas beroende på kundens krav och önskad kapacitet. Sågarna har mycket hög kapnoggrannhet och tillgänglighet.
De byggs ofta in i linje med både fingerskarv, hyvlar, scanner och automatisk stapling.