Luxscan scanner system

Luxscan har en stor erfarenhet med installationer i hela världen. Scannern ger den bästa lösningen för varje bräda och den har en mycket tillförlitlig hög dagsproduktion.
Den har särskilda lösningar för högsta säkerhet i arbetsprocessen, ger ett toppresultat och har högsta bekvämligheten för operatören. Med hjälp av laserkamera detekteras brädan från olika håll.
Den identifierar defekter så som kvistar, markeringar, sprickor mm.
Standardscannern kan utrustas med tillbehör så som LED ljus, detektering av färgdefekter, fiberdetektion mm.